આશ્રમશાળાઓ (એઇડ ગ્રાન્ટ) | છત્રી યોજનાઓ | કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ | કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ | મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર

આશ્રમશાળાઓ (એઇડ ગ્રાન્ટ)


 

  • વિહંગાવલોકન | અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો પોતાની નબળી આર્થિક સ્થિતિને કારણે પોતાના બાળકોના શિક્ષણ માટે ખર્ચ કરી શકતા નથી બાળકોને શાળાએ મોકલવાને બદલે તેઓ તેમના બાળકોને પોતાના પરંપરાગત વ્યવસાયમાં કામ કરવાની ફરજ પાડે છે. અથવા બહાર નોકરી કરવા મોકલે છે. જેથી કરીને તેઓ કુટુંબને આર્થિક રીતે ઉપયોગી થઈ શકે. આથી સરકારે એવી યોજના શરૂ કરી જેમાં તેઓ બિનસરકારી સંગઠનોને ૧૦૦ટકા ગ્રાન્ટ આપીને નિવાસી શાળાઓ ચલાવે છે. જેને આશ્રમ શાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ આશ્રમશાળાઓ ધોરણ ૮, ૯-૧૦ અને ધોરણ ૧૧-૧૨માટે છે. આ શાળાઓ આદિવાસી બાળકોને શિક્ષણ ઉપરાંત રહેવા જમવાની સુવિધાઓ પુરી પાડે છે. જોકે આ શાળાઓનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે. પરંતુ તેનું સંપૂર્ણ સંચાલન બિનસરકારી સંગઠનો દ્વારા થાય છે.
  • ઉદ્દેશ | અનુસૂચિત જનજાતિના બાળકોને એક જ સ્થાન પર શિક્ષણ ઉપરાંત રહેવા જમવાની સુવિધા પુરી પાડવી જેમાં તેઓને સારી રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ શકે અને તેઓ સમાજના અન્ય વર્ગો સાથે સ્પર્ધા કરી શકે.
  • પ્રારંભ | ૧૯૫૩
  • ભાગીદારી સંસ્થા | અનુસૂચિત જનજાતિના વિસ્તારમાં કાર્ય કરતાં બિનસરકારી સંગઠનો
  • ભૌગોલિક ભૂમિભાગ | તમામ જિલ્લાઓ
  • અપેક્ષિત લાભાર્થીઓ | આદિવાસી બાળકો
  • પ્રવેશ માટેના માપદંડ | દરેક આશ્રમશાળાએ ઓછામાં ઓછા ૧૫ છોકરાઓ અને ૧૫ છોકરીઓને પ્રથમ તબક્કે દાખલ કરવાના હોય છે. પછી દર વર્ષે સાતમા ધોરણ સુધી તેઓ ૧૦ છોકરાઓ અને ૧૦ છોકરીઓને પ્રવેશ આપી શકે.
  • યોજના નીચે લાભ | વિદ્યાર્થીઓને મફત શિક્ષણ, છાત્રાલયની સુવિધા, પુસ્તકો, ભોજન, રોજબરોજની ઉપયોગી વસ્તુઓ વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. જેનો૧૦૦% ખર્ચ રાજયની ગ્રાન્ટમાંથી ચૂકવવામાં આવે છે.
  • મુખ્ય સિદ્ધિ | રાજ્યમાં ધોરણ IX થી XIIના વિદ્યાર્થીઓની 95 ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓ સહિત કુલ 547 આશ્રમશાળાઓ છે. આમ, ધોરણ I થી VIII ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની 452 આશ્રમશાળાઓ છે. દરવર્ષે આ નિવાસી શાળાઓમાં 70,000 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અપાય છે.
Figure 1: No. of Beneficiaries
No. of Beneficiaries
Figure 2: Expenditure Incurred
Expenditure Incurred
આશ્રમશાળાઓ
1 of આશ્રમશાળાઓ
સંબંધિત લીંક
News and Events